handlekurv
Stue med varm fargetone

Helhetlige varmeløsninger for bolig og fritidsbolig

Enten det er nybygg eller renovering som står på planen, er det smart å se på varmeløsningene i en sammenheng. Fellesnevnerne er kvalitetsløsninger, smart varmestyring og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. På denne siden finner du veiledning til løsninger med god komfort, forutsigbare strømkostnader og lite vedlikehold, både hjemme og på hytta.

New Call-to-action

Stue med kalde fargetoner

Hva kjennetegner en god varmeløsning?

I boligen

En god varmeløsning hjemme sørger for å holde ønsket temperatur i de ulike rommene til ulike tider av døgnet og uken.

I utgangspunktet er utvalget stort, som elektriske panelovner, elektrisk gulvarme, vannbåren varme eller ulike typer varmepumpe. Derimot er det ikke alle som gjør jobben like godt i enhver bolig.

For eksempel vil en luft-luft varmepumpe ha redusert effekt i et hus med mange rom over flere etasjer.

Vannbåren varme gir lun og rimelig varme, men er såkalt «treg» fordi vannet trenger tid på å endre temperatur - og dermed vanskelig å styre i perioder med temperatursvingninger utendørs.

Kombinasjonen av elektriske panelovner og elektrisk gulvvarme vil være en god kombinasjon hjemme hos de fleste. Panelovn under hvert vindu, supplert med gulvvarme på bad og i kjellerstue, gjør det enkelt å få en komfortabel temperatur.

Elektrisk varme er såkalt «rask» fordi disse løsningene reagerer umiddelbart når termostaten reguleres. Med smart varmestyring kan temperaturen styres raskt opp og ned i tråd med behovene med tanke på når beboerne er hjemme, de sover eller er på jobb og skole.

Hva som er den rette løsningen i den enkelte bolig avhenger av:

 • areal og romløsning
 • byggeår
 • nybygg eller renovering
 • kvalitet på isolasjonen
 • om boligen har et balansert ventilasjonssystem
 • hva slags oppvarming boligen har fra før
 • om boligen ligger i et område med tilslutningsplikt for fjernvarme
 • om det er egenproduksjon av strøm i bygget

Les mer om detaljene i Varmebloggen

Vinterhytte

På hytta

I en tradisjonell hytte er det gjerne peisvarme som gjelder. Det hører med til trivselen å ha en favn eller tre med ved i skjulet. Mange hytter og fritidshus har derimot en kvalitet på linje med en ordinær bolig. Det betyr at verken bygningskropp, vannrør eller elektriske apparater har godt av å følge utetemperaturen gjennom alle årstider. Frostskader kan bli kostbart.

Her vil elektriske panelovner, gjerne kombinert med elektrisk gulvvarme, være en god basisløsning. Bygningen kan deles i flere soner der varmen kan styres med en app på mobilen.

Da kan hver sone ha sin nødvendige temperatur gjennom året. Og med det samme neste hyttehelg er bestemt, kan ønsket komfortvarme på bad, kjøkken og stue plottes inn i kalenderen på appen for varmestyring.

Les mer om varme i fritidsbolig i Varmebloggen

finn den beste varmeløsningen til din bolig

Hva er de vanligste varmeløsningene?

Panelovner finnes i nærmest ethvert hjem. De går på strøm, styres av en termostat, gir direkte varme og reagerer raskt på regulering av termostaten.

Elektrisk gulvvarme er også utbredt. Denne varmeløsningen reagerer også raskt og gir en lun varme. Den kan gjerne kombineres med panelovner.

Vannbåren varme i gulv og vegghengte radiatorer er blitt en populær løsning de siste tiårene. Varmekilden kan være både strøm, fjernvarme, jordvarme eller en luft-til-vann-varmepumpe. Denne varmeløsningen reagerer ikke så raskt på regulering av termostaten.

Varmepumpe luft-til-luft er veldig energieffektiv og derfor populær. Den avgir langt mer energi enn den krever for å drive. Som vannbåren varme koster den litt å anskaffe og installere. En jevn varmefordeling krever ganske åpne arealer.

Vedfyring er fremdeles hovedkilden for oppvarming i noen hjem. For de fleste som har en ovn, peisovn eller ren peis, er det derimot snakk om å ha muligheten til å supplere med noen kubber på de kaldeste dagene - eller kun for hygge. Etter at det ble innført krav om rentbrennende ovner for 20 år siden, er denne varmeløsningen blitt mer energieffektiv fordi den utnytter veden bedre enn før.

Gulvvarme stue

Vannbåren eller elektrisk oppvarming?

Å velge den rette varmeløsningen hjemme bør baseres på egne rasjonelle vurderinger. Leverandører vil naturlig nok anbefale sine alternativer innenfor enten vannbåren eller elektrisk varme. De siste årene har mantraet vært vannbåren varme, mens direktevirkende elvarme er i ferd med å få nytt fotfeste.

Med litt grunnleggende kompetanse kan huseier selv vurdere konsekvensene av sitt valg. Det handler ikke bare om strømregningen. Kostnadene til anskaffelse, installasjon og vedlikehold bør veie minst like tungt. Og sjekk hva det innebærer å gjøre endringer ved senere behov for ombygginger.

elektrisk varme          vannbåren varme

Kvinne prøve å holde på varmen

Fordeler og ulemper med elektriske varmeløsninger

Panelovner

Elektrisk panelovn på veggen er en enkel måte å varme opp boligen på. Et par skruer til braketten og et strømuttak er alt som behøves.

Dette er direktevirkende elvarme som bruker energien til å varme opp umiddelbart.

Med smart varmestyring har brukerne kontroll på energibruken og kan redusere temperaturen i perioder der ingen er hjemme eller ligger og sover.

Ulempen med en elektrisk panelovn er plasseringen. Den må monteres under et vindu for å få full effekt og motvirke kaldras fra vinduet. I tillegg opplever noen at termostaten stadig må justeres for at temperaturen skal holde seg komfortabel. Da er det i praksis snakk om en dårlig termostat, enten på grunn av alder eller simpel innmat.

Eldre mekaniske termostater blir gjerne stående koblet innfor lenge, slik at det blir for varmt. En billig elektronisk termostat kan være skrudd sammen av dårlig metall der varmen fra metallet påvirker termostaten - slik at den kobler ut for fort.

Gamle panelovner bruker en del strøm når termostaten er koblet ut. Her er det snakk om opptil 10 watt, mens en moderne ovn klarer seg med 0,5 watt i stand by-modus.

I sum lider de gamle ovnene av gammel teknologi, mens de nye løsningene bruker energien optimalt og gir god komfort.

Les mer på Varmebloggen: Panelovner - strømslukende monstre?

Gulvvarme

Elektrisk gulvvarme egner seg i første rekke på baderom og i kjellere. Mange velger å legge det under nytt gulv i rene oppholdsrom.

Fordelen er en følt varme nedenfra som gjør det mulig å senke innetemperaturen med et par grader uten å redusere komforten. Gulvvarme er heller ikke synlig. Veggplassen frigjøres til interiør eller dekorasjoner.

Ulempen er noe mer kostnader ved at gulvvarme krever noe installasjon av fagpersoner. Et effektforbruk på opp til 60 W pr. kvadratmeter er ikke det mest økonomiske, men heller ikke å fnyse av.

God isolasjon er en forutsetning for å benytte elektrisk gulvvarme. I eldre hus som ikke har fått en oppgradering de siste tiårene, vil varmetapet til kjeller, grunn eller naboen under være stort. Derimot vil varmekabler ha ekstra god effekt i moderne boliger med en byggestandard opp mot passivhus.

El-varme i gulvet har en viss treghet, men den reagerer likevel mye raskere enn vannbårne løsninger. Derfor kan slike løsninger med fordel samkjøres med panelovnene i varmestyringen.

Elektrisk gulvvarme innebærer ikke den største inngangskostnaden, og den er konstruert for å vare lenge.

New Call-to-action
Termostat

Den kritiske termostaten

Uansett hva slags varmeløsning man velger i en bolig, spiller termostaten en avgjørende rolle for opplevd komfort. Det handler mye om kvaliteten på termostaten, og i hvilken grad termostaten har mulighet til å gjøre jobben sin.

For en luft til luft-varmepumpe gir termostaten ganske korrekt temperatur i forhold til innstilt nivå så lenge det måles i området nær varmepumpen eller der en eventuell ekstern termostat er montert. Den store fordelen med en slik varmeløsning er at den kan dekke store arealer eller mange rom med en åpen løsning eller åpne dører. Jo lenger unna rommet er, desto større avvik vil det være mellom termostat og faktisk temperatur.

Termostaten på en vannbåren varmeløsning kan være av skikkelig kvalitet og koble inn og ut som den skal. Utfordringen her er tregheten i systemet når det er vann som avgir varme. Temperaturen reguleres med vannmengden som strømmer gjennom sløyfene, og det tar tid for løsningen å få temperaturen opp og ned.

Med elektrisk oppvarming har termostaten de beste betingelsene for å gjøre en god jobb. Den er montert på hver panelovn og har dermed nødvendig nærhet til varmekilden for å koble inn og ut i forhold til ønsket temperatur i alle rom.

Elektrisk varme er rask ved at den reagerer umiddelbart når termostaten kobler inn. Og med smart varmestyring samarbeider termostatene i én sone om å etablere riktig varme.

Men også en panelovn kan regulere i hytt og pine hvis det er valgt feil kvalitet og teknologi. En gammel type er basert på en metallegering som fungerer langsommere enn moderne elektroniske termostater. Da er det risiko for pendling - at varmen kobles ut først etter at det er blitt for varmt.

Den enkle utgaven av nyproduserte termostater har komponenter som påvirkes av varmeelementet. Da blir problemet drivning - at ovnen kobler ut for tidlig fordi termostaten forveksler ovn-varme og rom-varme.

En moderne elektronisk termostat har komponenter og programvare som kompenserer for feilavlesing og bidrar til stabil oppvarming uavhengig av vekslende temperaturforhold.

Oppsummert er termostaten kritisk fordi den avgjør om boligen faktisk får komfortvarme og hvor raskt det skjer.

Les mer på Varmebloggen om hvorfor termostaten bommer så grovt på temperaturen.

Panelovn baderom

Vellykket kombinasjon av panelovner og gulvvarme

For å komme i mål med en energiøkonomisk og komfortabel oppvarming, er det en idé å se på en kombinasjon av panelovner og elektrisk gulvvarme. Sistnevnte gir en grunnvarme, mens panelovnene er godt egnet til å styre de siste gradene i rommet.

Er det flere etasjer, bør varmekabler anlegges i første etasje hvis varmen har mulighet til å slippe videre oppover. Gulvvarme skal likevel ikke legges i alle rom. På soverommet er det en utfordring med en stor seng som stjeler mye areal og pakker inn varmen under gulvet. Og gulvvarme er noe treg og trenger tid på å tilpasse seg justeringer. Ved lufting må termostaten ned for ikke å sløse med energi, og da vil panelovner få temperaturene raskere opp, igjen.

Flislagt gulv på for eksempel baderom føles kaldt og kan med fordel få varmekabler.

God isolasjon er en viktig forutsetning for at gulvvarme og panelovner skal kunne utfylle hverandre. Hvis varmetapet gjennom gulvet er stort, går det mye energi til spille - både med lekkasje nedover og ved at panelovnene må yte mer. Og forsøk på å skru opp termostaten til gulvet alene kan kjennes ubehagelig på føttene.

Nyere hus har god nok isolasjon. Eldre renoverte hus vil ha en bedre forutsetning for å utnytte gulvvarme. Uansett er det klokt å legge et ekstra isolerende sjikt under kabler, matte eller folie ved montering. Denne bygger kun noen millimeter og bidrar til at varmen strømmer opp og ikke ned.

Samkjøring av termostater i en løsning for smart varmestyring må til for å få en vellykket kombinasjon av panelovner og gulvvarme. Med manuell justering av separate termostater er det risiko for at de to motarbeider hverandre. Justeres panelovnene ned for natten, og man glemmer gulvvarmen, vil denne termostaten jobbe for å få varmen opp til normalnivå. Det gir ekstra og unødvendige strømutgifter.

En planmessig samkjøring av gulvvarme og panelovner gir en bedre utnyttelse av varmeløsningene, med effekter i form av økt komfort og bedre energiøkonomi.

Gratis guide: 15 misforståelser om varme som koster deg tusenvis av kroner
Grønneblader i godt inneklima

Balansert ventilasjon

Samtidig med løsninger for oppvarming av bolig eller fritidsbolig er det smart å se på balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Effektene er både et bedre inneklima og bedre energiøkonomi.

Et sentralt ventilasjonsanlegg med kanaler i tak og eventuelt vegger er en krevende installasjon, både teknisk og økonomisk. Alternativet er balansert ventilasjon for enkeltrom. Dette er en kompakt enhet som monteres gjennom yttervegg, i prinsippet på samme måte som en tradisjonell lufteventil.

Kald uteluft suges inn og varmes opp av den allerede oppvarmede inneluften som pumpes ut. Det gir en kontinuerlig utskifting av inneluften, samtidig som energibehovet for oppvarming reduseres.

Gevinsten er bedre inneklima med jevn temperatur og god luft i alle rom hvor man gjør en slik installasjon. Og forvarmet luft gir en grunnoppvarming som gjør strømregningen til en hyggeligere opplevelse, i tillegg til den gevinsten som hentes ut av elektrisk oppvarming med smart sonestyring.

Rent teknisk er balansert ventilasjon med varmegjenvinning noe enhver bolig og fritidsbolig har godt av. Store variasjoner i temperaturen og dårlig utlufting skaper fuktighet. Det kan gi grobunn for mugg, sopp og råte. Bygningskroppen «har sansen for» stabil temperatur og riktig luftfuktighet, som gir tørre og sunne omgivelser.

Andre årsaker til at man velger en slik løsning:

 • I områder med sterk forurensning blir luften renset på vei inn
 • I områder med mye støy slipper man å åpne vinduer for å lufte
 • I bygg med radongass i grunnen vil ventilasjonsanlegget hindre gassen i å trekke opp i boligdelen

Mer informasjon finnes i denne guiden:

Gratis guide: hvor godt klima er det i boligen din

Nobø applikasjon på mobil

Hvorfor elektrisk varme med smart styring?

Det korte svaret på dette spørsmålet er at dette er den enkleste måten å få ønsket temperatur i alle rom på de tider man trenger det, på en energiøkonomisk og praktisk måte.

I mer detalj handler det om smart styring (lenke til seksjon «Slik fungerer varmestyring) av varmen. Med kun manuell betjening av panelovn, varmepumpe eller vannbåren varme, vil de fleste ta til takke med å holde den samme temperaturen i ulike rom gjennom hele døgnet. Stue og oppholdsrom får et par og tjue grader, mens soverom gjerne settes noe lavere.

Da går det mye varme til spille på tider av døgnet når rommene ikke er i bruk. Og det er unødvendige kostnader.

Med varmestyring kan temperaturen reguleres opp og ned i takt med når rommene er i bruk. Slik styring fungerer i prinsippet for flere typer varmeløsninger, men panelovner er best egnet fordi de reagerer raskt på endrete innstillinger. Hvis det er lagt inn gulvvarme som en grunnleggende oppvarming, vil panelovnene være effektive til å ta de små toppreguleringene.

Det finnes enkle løsninger som kun skrur varmen av eller på. Et skritt videre finnes i panelovner med nattsenking. Smart varmestyring er mer enn det. Her deles bolig eller hytte i ulike soner, der temperaturen reguleres separat. Soverom kan ha en jevnt over lav temperatur, mens stue og kjøkken kan ha redusert varme om natten og på dagtid når folk er på jobb og skole. Det er også mulig å plotte inn perioder med redusert varme i ferier eller helger når boligen står tom.

For en fritidsbolig vil det omvendt være praktisk med en minimumstemperatur som grunninnstilling, mens varmen settes til å ligge på komfortnivå for planlagt ankomsttid.

Med slike variasjoner er det elektriske varmeløsninger som er best egnet på grunn av rask respons. De bruker kort tid på å regulere temperaturen opp og ned, og man oppnår god energiøkonomi.

Det er flere argumenter å oppdrive på Varmebloggen.

Varmestyringskalender

Slik fungerer varmestyring

Smart varmestyring eller sonestyring innebærer en gjennomtenkt og automatisert justering av temperaturene i ulike soner til ulike tider. Alle soverom kan utgjøre én sone, mens stue og kjøkken er en annen. Baderom en tredje.

Hjernen i systemet er en varmestyringssentral som kommuniserer trådløst med termostatene i panelovner og gulvvarme. Systemet betjenes med et trådløst kontrollpanel på veggen eller over internett med en app på mobilen. Her settes ønsket temperatur til ønsket tidsrom på valgt dato eller en hel periode.

For eksempel kan stue og kjøkken ha 18 grader på natten og på dagtid når beboerne er på jobb eller skole fra mandag til fredag. På morgenen og ved hjemkomst på ettermiddagen gir varmestyringssentralen instruks om å justere temperaturen opp til 21 grader. Helg og ferie kan ha sine egne innstillinger.

Før en helg på hytta kan sentralen der programmeres til å varme opp kjøkken og soverom til et bestemt klokkeslett på en fredag. Oppvarming av soverom kan vente eller droppes, avhengig av årstid.

Med en gjennomført bruk av varmestyring kan strømforbruket i en bolig reduseres med opptil 25 prosent ved at rom ikke varmes opp i tidsrom de ikke er i bruk.

Sensorer på vinduene er en praktisk tilleggsfunksjon for å hindre at denne gevinsten reduseres: Ved lufting vil termostaten på panelovnen under vinduet reagere på kaldluften og pumpe mer varme hvis den ikke blir skrudd ned eller av. Sensoren er en trådløs magnetkontakt som registrerer at vinduet åpnes og gir beskjed direkte til ovnens termostat om å skru ned til frostsikring. Ved behov kan opptil 10 ovner få samme beskjed.

Les mer i Varmebloggen: Styr oppvarmingen og spar strøm

Nobø varmestyring

Hvordan komme i gang med varmestyring?

I teorien er det ikke vanskeligere enn å oppsøke en forhandler og kjøpe varmestyringsenhet, kontrollpanel og panelovner klargjort for varmestyring. Ofte er boligen allerede utstyrt med en varmeløsning som gjør en god jobb, og da virker det litt feil og økonomisk uforsvarlig å kaste den ut.

En forhandler kan hjelpe til med å avklare om eksisterende panelovner, vannbåren gulvvarme eller varmepumpe kan kobles til varmestyringen. Det enkleste og mest funksjonssikre er derimot et system som er skreddersydd fra bunnen av.

Rent praktisk kartlegger du varmebehovet i alle rom. Her kan bruke en kalkulator som dette for å sjekke at du har rett effekt eller bør bytte ut med tilpassede panelovner. Gulvvarme kan også vurderes som en grunnoppvarming og samkjøre den med ovnene i varmestyringssentralen.

Sentralen kobles på nett via en ordinær ruter. Da kan den betjenes med en app på mobilen i tillegg til et trådløst betjeningspanel på veggen. Dette kan settes opp der det er mest praktisk så lenge det har forbindelse med sentralen.

Panelovnene monteres på vegg, helst under et vindu for å fange opp kaldras og gi en best mulig fordeling av varmen. I et stort rom med flere vinduer gir det mest komfort å sette opp én ovn under hvert vindu. Flere ovner blir marginalt dyrere enn én stor, mens strømkostnadene blir akkurat de samme.

Boligen deles i soner basert på hvilke temperaturintervaller de ulike rommene skal ha. Deretter er det å følge instruksjonene som følger med løsningen, og det er ganske intuitivt. Den kanskje største jobben er å kartlegge hvilke perioder som skal ha hvilke temperaturer. Her tar man utgangspunkt i de daglige rutinene gjennom uken og året. Så settes periodene med komfort- og senket temperatur inn i kalenderløsningen i app-en. Så er systemet i gang. Vær forberedt på å justere innstillingene for både termostater og perioder i en oppstartsfase.

Når løsningen er klar, kan du henvende deg til Enova og søke om støtte til varmestyringen. Det vanker opp til 4000 kroner som belønning for å ta i bruk løsninger som reduserer strømforbruket.

NB: Ordningen opphører 1. juni 2019. Årsaken? Enova vurderer varmestyring som såpass rimelig i anskaffelse at offentlig støtte er i ferd med å bli overflødig.

Se detaljer om varmestyring i denne infografikken:

Gratis infografikk: Varmestyring - slik fungerer det

Strømmåler analog

Effekttariff og raske varmeløsninger

Med utsikter til effektbasert prising av strømmen når alle husstander i 2019 har installert smarte strømmålere, må strømkundene lære seg å fordele forbruket for å unngå høye regninger.

Effektprising betyr at leverandøren tar mer betalt pr. kWh når det er et stort forbruk på én gang. Et typisk eksempel er å sette elbilen til lading samtidig som vaskemaskin og oppvaskmaskin går mens familien lager middag. Myndigheter og strømleverandører vil unngå disse toppene ved å sette en høy pris på stort effektuttak.

Da dukker det opp et vesentlig forhold ved oppsettet av varmestyring i hus og fritidsbolig: Hvis flere soner skal varmes opp til omtrent samme tid, så pass på at det skiller noe på tidspunktene. La kjøkkenet få et forsprang på en halvtime før stuen varmes opp. Dermed blir totalbelastningen mindre og utløser ikke effekttariff.

Såkalt raske varmeløsninger er best egnet til å håndtere en slik utfordring. Det betyr elektrisk varme, som reagerer raskt på justeringer av termostatene. Panelovner setter umiddelbart i gang med prosessen, og det tar forholdsvis kort tid å oppnå komfortvarme. Kombinert med elektrisk gulvvarme, kan panelovnene nøye seg toppjusteringene.

Til sammenlikning er vannbåren varme en såkalt treg løsning: Vannet trenger lenger tid på å varme opp luften og vil bruke energi i lengre tid på den prosessen. Da er det i praksis ikke bestandig tid nok til å varme opp ulike soner etter tur, og boligen kan bli belastet med effekttariff.

Les mer på Varmebloggen om hvordan Ecodesign-direktivet underbygger behovet for elvarme.

Hva koster ulike typer varmeløsninger?

Strømregningen er bare en liten andel av kostnadene knyttet til varmeløsningen i bolig og fritidsbolig. Totalkostnadene gjennom hele løsningens levetid gir et mer realistisk bilde:

 • Innkjøp
 • Montering/installasjon
 • Drift
 • Vedlikehold
 • Reparasjoner
 • Kostnader ved omgjøringer

Panelovn og elektrisk gulvvarme utgjør en energieffektiv kombinasjon, samtidig som inngangsbilletten er forholdsvis rimelig. En god panelovn forberedt for smart varmestyring koster fra drøyt tusenlappen, mens kostnaden for gulvvarme starter på noen hundrelapper pr. kvadratmeter.

Varmestyringsenhet og kontrollpanel kommer i tillegg. Her kan det være refusjon å hente hos Enova.

Montering av dette fikser mange selv, men det er behov for elektriker på deler av arbeidet.

Driftskostnad er strømregningen. Vedlikeholdsutgiftene er små, som å skifte en termostat. Slike løsninger krever i prinsippet ingen reparasjoner så lenge ingen slår en spiker gjennom gulvet.

Ved behov for ombygginger og dermed nye varmesoner, er det enkelt å flytte en panelovn eller supplere med en ekstra og omprogrammere varmestyringssentralen. Å endre soner på gulvvarmen kan by på en større jobb.

Vannbåren varme ligger gjerne nedstøpt eller nedfelt i gulvet og gir en god varmefølelse. Fyringskostnadene er ikke de verste, mye fordi den følte varmen gjør at brukere ofte nøyer seg med et par grader lavere komforttemperatur.

Innkjøp og montering av denne varmeløsningen utgjør en romslig penge. Ifølge Enova koster det fra rundt 800 kroner pr. kvadratmeter, mens de mest avanserte alternativene krever en høyere pris på inngangsbilletten.

Driftskostnaden er pris på energien til oppvarming av vannet. Fordelen er at denne til en viss grad kan styres med alternative kilder som strøm, fjernvarme og pellets. Oljefyr er på vei ut.

Vedlikehold og reparasjoner krever fort at fagfolk må på banen og byr derfor på noen kostnader.

Hvis det er behov for å gjøre om på varmesonene i huset, kan det innebære store inngrep i bygget. For eksempel vil et ekstra soverom som skal ha lavere temperatur enn stuen ved siden av kreve en egen sløyfe i gulvet.

Varmepumpe av typen luft-til-luft er en effektiv varmeløsning i flere boliger. Den henter varme fra uteluften som distribueres til flere rom hvis boligen har en åpen løsning.

Anskaffelsen blir stadig rimeligere, men du må regne inn monteringskostnad. Ofte er det behov for å legge om eller utvide med en kurs, og totalprisen kan beløpe seg til mellom 18.000 og 30.000 kroner, ifølge Enova .

Den store fordelen er at denne varmepumpen avgir varme med større effekt enn den trenger for å kjøres. En varmepumpe som trekker 1500 W kan avgi 5000 W med varme, og det er godt nytt for strømregningen. Men vær klar over at de enkleste eller eldre modellene kan slite med å gi komfortabel innetemperatur på de de kaldeste dagene med 15 - 20 kuldegrader eller lavere utenfor vinduet. Det kan bety at boligen må ha en ekstra varmeløsning i beredskap.

Vedlikeholdet ligger på rundt et par tusenlapper hvert annet år. Pumpen har mange bevegelige deler som kan trenge utbedringer, så det kan koste litt ved reparasjoner eller utskiftinger.

Omgjøringer i boligen kan bety kostnader hvis varmepumpen må flyttes. Det samme gjelder hvis en ny innervegg blokkerer distribusjonen, slik at et nytt rom får behov for sin egen varmeløsning.

Les mer om kostnader knyttet til ulike varmeløsninger på Varmebloggen.

Ingvar Sørlien ved panelovn. Test av smart varmestyring.

Erfaringer med Nobø Energy Control

Smart varmestyring har gitt familien Sørlien på Hamar mer kontroll med fyringsutgiftene og langt bedre komfort.

Boligen fra 1968 huser mor Izabela, far Ingvar og deres to jentunger. I tillegg er det et nyere tilbygg med en leilighet for Izabelas mor. For et par år siden fikk de en unik mulighet til å teste ut de beste varmeløsningene fra Nobø da de vant kraftleverandøren Eidsivas kundekonkurranse «Lev energismart».

Begge boenhetene ble utstyrt med moderne panelovner som ble delt inn i ulike soner for varmestyring. I tillegg skulle vindussensorer sørge for å koble ut ovner under vinduer som ble åpnet for lufting.

— Vi har sansen for løsninger som gjør hverdagen enklere og samtidig kan hjelpe oss å spare noen kroner. Vår interesse for teknologi og løsninger som bidrar til en enklere og mer økonomisk hverdag er nok over gjennomsnittet, sier Izabela. Det var hun som meldte familien på pilot-konkurransen i 2016.

I januar 2017 ble det installert følgende komponenter:

 • Nobø Connect panelovner med fjernstyring via Nobø Energy Control
 • Nobø Sense vinduskontakt - markedets enkleste sparetiltak
 • Nobø Energy Control Hub varmestyringssentral med app-kontroll

Slik virker det:

 • Styringsenheten Nobø Energy Control Hub kommuniserer trådløst med de elektroniske termostatene på hver ovn.
 • Dermed kan temperaturen senkes på de tidene familien ikke har behov for komfortvarme.
 • Vinduskontaktene kommuniserer direkte med kontrollenheten i ovnen.
 • Ovner er plassert under vindu for å fange opp kaldras. Vinduskontakten gir et trådløst signal som slår av ovnen når vinduet åpnes. Dermed unngås unødig oppvarming og strømforbruk.

I snart to år har familien høstet erfaringer. Ingvar trekker spesielt frem varmestyring med en app på smarttelefonen:

— Det er enkelt å få systemet til å følge familiens døgnrytme med ukeprogrammene, selv om barna kommer hjem fra skolen på ulike tidspunkter hver dag i uka. Ved at det er ulike soner, er det også lett å varme opp de riktige rommene til rett tid. Det er for eksempel en del rom vi ikke varmer opp på morgenen, illustrerer han.

Konklusjonen er en langt mer trivelig hverdag i huset.

—Varmekomforten er helt super. Vi har satt på styringa slik at det er behagelig å stå opp på morgenen og behagelig å komme hjem på ettermiddagen. Om kvelden blir det kjøligere når det er på tide å legge seg, sier familiefaren.

Hva med strømregningen? Les mer om familien Sørliens erfaringer på Varmebloggen.

Elektriske varmeløsninger for ulike behov

Her finnes det et stort utvalg, og det er smart å se på hva slags behov de ulike variantene dekker. Ikke alle er like egnet som permanent varmeløsning hjemme eller på hytta.

De enkleste produktene er frittstående elektriske varmeovner. De plugges i veggen og gir umiddelbart økt temperatur. Alternativer kan være en vifteovn eller radiatorovn.

De bør innfri noen krav, som en god termostat, veltesikring og overopphetingsvern.

En vifteovn er ment som midlertidig tilleggsvarme til bruk under tilsyn. Den er effektiv i form av rask varme som dekker et ganske stort areal i retningen viften jobber. En annen fordel er prisen. Slike ovner koster lite i anskaffelse. Ulempen er lav energieffektivitet. Den krever en del strøm og er lite egnet til å holde en jevn temperatur til en rimelig kost. Dermed vil den være dyr i drift over tid.

En oljefylt radiatorovn er en utbredt løsning som gir god varme. Den benyttes gjerne som permanent varmeløsning, ofte på hytta. Fordelen er lav overflatetemperatur, og den kan flyttes rundt på hjul. En ulempe er faren for lekkasje fra olje under trykk i konstruksjonen. I realiteten bør den ikke benyttes uten tilsyn.

En radiatorovn uten olje har de samme egenskapene, men brukeren kan føle seg mer trygg på at den kan stå uten tilsyn. Som tilleggsvarme er den et effektivt hjelpemiddel.

Panelovn kombinert med elektrisk gulvvarme som er samkjørt med smart varmestyring er den permanente løsningen i en bolig eller et fritidshus. Gulvvarme på bad og en eventuell kjeller med kaldt gulv gir en god grunnvarme. Panelovner under vinduene sørger for jevn og energiøkonomisk varme. Med god isolasjon i gulvene kan elektrisk gulvvarme gi basisoppvarmingen i hele etasjen, mens panelovner sørger for å regulere temperaturen gjennom døgnet: Om natten kan den reduseres. Det samme gjelder på dagtid hvis det ikke er noen hjemme.

Ta kontakt med en installatør for å finne en god pakke for elektrisk varme som kan styres i ulike soner.

Flere detaljer på Varmebloggen: Er frittstående varmeovner trygge?

Den beste leverandøren

Ved anskaffelse av oppvarming til bolig eller fritidsbolig, er det et spekter av varmeløsninger fra flere leverandører å velge mellom. I en rekke artikler på denne siden argumenteres det for å satse på elektrisk gulvvarme og panelovner som kan reguleres med smart varmestyring. De har en rimelig kostnad, holder stabilt riktig temperatur og er energieffektive. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning som en del av det samme konseptet gir ytterligere energieffektivitet og økt kvalitet på inneklimaet.

Det neste spørsmålet er hvilken leverandør som er å foretrekke. Også her er det rasjonelle argumenter som skal ligge til grunn.

 • Leverandøren bør ha lang historie i sin bransje. Det gir trygghet for reklamasjoner og oppgraderinger.
 • Aktøren bør ha omfattende erfaring med varmeløsningen du velger. Det gir trygghet for at løsningene er utprøvd og gir forventet resultat.
 • Størrelsen på leverandøren spiller en rolle. Som del av et større konsern med mange eksperter, solid økonomi og store avtaler med installatørbedrifter gir det trygghet for en kvalitetsleverandør.
 • Sjekk at leverandøren kan vise til kompetanse på teknisk støtte og garantihåndteringer over lang tid.

Leverandøren bør kunne levere helhetlige løsninger for varme og ventilasjon. En totalleverandør gjør ting enklere etter anskaffelse, fordi det betyr support, reklamasjon og oppfølging fra ett sted for boligeier eller elektroinstallatøren som gjør jobben.

Dette handler ikke bare om pris, men dybden på produktene som inngår i varmeløsningen. Gjennomarbeidede løsninger fra samme sted fungerer optimalt, og her er Nobø en leverandør som innfrir på alle punkter.

Les gjerne flere betraktninger på Varmebloggen.

Se også et stykke frem i tid. Er det aktuelt med smarthus-installasjoner, er plattformen til den smarte varmestyringen fra Nobø forberedt for å åpnes mot fremtidige store smarthusløsninger.

Totalt sett gir helhetlige varmeløsninger fra Nobø komfort på alle plan, fra anskaffelse, eierskap, drift og senere oppgraderinger.

Lyst soverom med varmeovn festet til veggen

Den beste varmeløsningen

Den beste elektriske varmeløsningen i bolig eller fritidsbolig er blitt ganske enkel å peke ut med de nye felleseuropeiske kravene til energieffektivitet. I utgangspunktet gir kombinasjonen av panelovner og gulvvarme med felles smart varmestyring en god og økonomisk komfortvarme som kan reguleres etter behov. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning for enkeltrom bidrar til frisk luft uten at varm luft går til spille. Det gir et enda bedre utgangspunkt, både med hensyn til økonomi og inneklima.

Ecodesigndirektivet setter rammene for hvilke av slike løsninger som er å foretrekke. Fastmonterte panelovner skal nå ha en elektronisk termostat som kan programmeres til å redusere temperaturen på tider det ikke er behov for komfortvarme. I tillegg skal sensorer gi beskjed om å skru ned termostaten når et vindu åpnes.

Med effektprising på trappene, vil energieffektivitet bli stadig viktigere også på hytta/fritidsboligen.  Det er mye å vinne på de velutviklede elvarme-løsningene med smart varmestyring. Den moderne versjonen av «Ring hytta varm» styres med mobil-app og kan skru opp temperaturen rom for rom og etablere komfortvarme til ankomst – uten at effektprisingen slår inn.

Les mer på Varmebloggen.

En komplett varmeløsing med smart varmestyring fra Nobø vil gi mest uttelling på både energieffektivitet og komfort.

Årsaken er at disse løsningene har en rekke funksjoner utover minstekravene i de nye reglene, som lavt forbruk i stand by-modus og blant de mest nøyaktige termostatene.

Vi har utarbeidet en veiledning som kan hjelpe deg å stille de rette spørsmålene til elinstallatøren ved anskaffelse av varmeløsninger:

New Call-to-action

Abonner på Varmebloggen